ING. PAVEL DURČÁK

Vedoucí oddělení řízení projektů

Telefon: +420 558 877 251

ING. PŘEMYSL ŠIMEK

Vedoucí oddělení energetika a TZB

Telefon: +420 558 877 122

PETR ŠEVČÍK

Vedoucí divize tepelně technické

Telefon: +420 558 877 233

ING. PETR SCHNEIDER

Vedoucí oddělení pozemní stavitelství

Telefon: +420 558 877 293

ING. JAROSLAV RICHTÁR

Vedoucí oddělení elektro a systémy řízení

Telefon: +420 558 877 154

ING. MICHAL ONDROUŠEK

Vedoucí divize Uherské Hradiště

Telefon: +420 572 552 326

ING. ZDENĚK HORÁK

Vedoucí oddělení technologie – koksárenská chemie

Telefon: +420 558 877 262

ING. MIROSLAV ŠÍP

Vedoucí divize inženýrsko dodavatelské

Telefon: +420 558 877 142

ING. ROMAN BUDINSKÝ

Vedoucí oddělení technologie – koksárenské baterie

Telefon: +420 558 877 114