„Před vystoupením z ČSSD jsem nekontaktovala nikoho. Je to mé osobní rozhodnutí, chtěla jsem se rozhodnout bez toho, aby na mě byly činěné jakékoliv nátlaky,“ říká Nytrová
Foto: Jan Bartoněk