Kategorie: Chemické provozy

Místo stavby: Lovosice

Zadavatel: Lovochemie, a.s.

Druh stavby: Novostavba

Účel stavby: doplnit

Realizace: 2015 (doplnit)

 

Popis:

Jedná se o vybudování nového moderního technologického celku v rámci stávajícího areálu pro výrobu hnojiv a náhrada stávajících výrobních jednotek DA a UGL za nové. Pro realizaci záměru bude využito příslušných provozních prostor v areálu s využitím veškeré stávající infrastruktury areálu.