Kategorie: Energetika

Místo stavby: Ostrava

Zadavatel: Veolia Energie ČR, a.s.

Druh stavby: novostavba

Realizace: 2014

 

Popis:

V rámci modernizace výroby elektrické energie a zvýšení ekologičnosti zařízení se instalovalo nové zařízení určené ke snížení emisí SO2, NOx a TZL a pro nakládání s popelovinami (včetně expedice), jako produktem z procesu výroby elektrické energie parním turbosoustrojím za využití spalovacího tepelného zdroje.