Kategorie: Průmyslové stavby

Místo stavby: Ostrava

Zadavatel: ArcelorMittal Ostrava, a.s.

Druh stavby: Novostavba

Realizace: 2014-2015

 

Popis:

V průběhu stavby byla provedena demontáž stávajícího odsávacího zařízení na chladicích pásech a na technologickém zařízení – drtičích a třídičích. Byly vybudovány dvě nové filtrační stanice včetně nových komínů, elektrorozvodny, kompresorové stanice, bylo instalováno nové odsávací potrubí pro veškeré technologická zařízení a chladicí pásy. Byl vybudován nový objekt včetně instalace a zprovoznění technologie pro třídění a podávání roštoviny na spékací pásy.