Aktuality a novinkyTiskové zprávy
Milé voličky, milí voliči,
jmenuji se Pavlína Nytrová a ucházím se o vaši důvěru. Chci být v následujících čtyřech letech váš hlas v zastupitelstvu města Frýdek-Místek. Mám mnohaleté zkušenosti z komunální, krajské i celostátní politiky. Minulé volební období jsem byla poslankyní Parlamentu České republiky. Kandiduji za politické hnutí nezávislých kandidátů Frýdečané a Místečané a věřím, že právě číslo osm bude to, které se rozhodnete podpořit 5. a 6. října ve volebních místnostech. Lidé, kteří mě znají, vědí, že jsem přímá, otevřená, neúnavná bojovnice se smyslem pro spravedlnost a morálku. Zastávám názor, že každá politička či politik by měl být přímý a nezkorumpovatelný a pokud udělá chybu, měl by ji přiznat a vyvodit z ní důsledky.
V zastupitelstvu se chci především věnovat problematice dětí, rodin a seniorů a hospodaření s majetkem města.
Budu prosazovat:

– přímou podporu rodin při narození dítěte,
– zavedení služby senior taxi, která umožní starším lidem dostat se k lékaři a na úřady,
– vznik nových parkovacích míst a kruhových objezdů,
– pořádání akcí, seminářů, přednášek v oblasti prevence proti všem druhům závislostí,
– navýšení hlídek a zvýšení četnosti kontrol městské policie na problémových sídlištích
a v neposlední řadě, budu usilovat o to, aby město hospodařilo se svým majetkem s péčí řádného hospodáře.

Dostanu-li vaši důvěru, udělám maximum, aby byla radost v našem městě žít.
Těším se na vás 5. a 6. října u komunálních voleb.

Pavlína Nytrová

 

Představení pro voliče – volby 2018

 

Politické trafiky ve Frýdku-Místku – uvolněný předseda finanční výboru