Ministr pro lidská práva Jiří Dienstbier (ČSSD) navrhl úpravu volební novely, aby ženy na kandidátních listinách do sněmovních a krajských voleb tvořily alespoň 30% podíl. Ministerstvo vnitra návrh poslalo do připomínkovacího řízení. Pokud bude schválen, měl by platit od května příštího roku. Jak se ke kvótám pro ženy v politice staví naše poslankyně?

Položili jsme jim otázku: Myslíte si, že je zavedení kvót pro ženy v politice žádoucí v České republice?

„Není. Ženy, které chtějí do politiky, do ní bez problému už nyní mohou a jakékoli „kvótování“ je bude degradovat do pozice ‚té, která si místo na kandidátce nevybojovala svými schopnostmi, ale protože prostě nosí sukni’.
Jana Černochová, ODS

„Nesouhlasím s tím, aby byly zavedeny kvóty pro ženy v politice, ale chci, aby ženy i muži měli stejná práva v oblasti rovného přístupu,odměňování a postavení ve společnosti. Na každou pozici,ať je to v politice či v zaměstnání, by měli být vybraní lidé, kteří to chtějí dělat, mají zájem, zkušenosti a vědomosti, a to platí i v politice. Pokud si toto všichni uvědomíme, nebudeme mít problém s kvótami a různými nařízeními, co se týká žen.“
Jana Hnyková, Úsvit

„Před časem jsem se zúčastnila jednání se zástupci Meziparlamentní unie, na jehož základě jsem změnila svůj dřívější pohled na tuto problematiku. V zemích, kde už byly kvóty zavedeny, se ženy skutečně do politiky zapojily a zlepšila se tam úroveň vládnutí. Ve Rwandě se po zavedení kvót podílí na politickém řízení téměř 64 procent žen, Andorra má 50 procent, za nimi následuje Kuba se 49 procenty, Švédsko a Jižní Afrika se 45 procenty, poté Seychely se 44 procenty, Senegal a Finsko se 43 procenty, Ekvádor se 42 procenty, Belgie se 41 procenty a Nikaragua se 40 procenty. Myslím si, že po mnoha letech diskusí o zvýšení počtu žen v politice je to nyní nejvhodnější cesta, jak skutečně ženy do politiky prosadit.”
Pavlína Nytrová, ČSSD

„Zavedení kvót pro ženy v politice nevidím jako dobrý nápad. Politická strana má mít především zájem delegovat na své kandidátky na všech úrovních kvalitní a schopné lidi. Stanové kvóty by mě jako ženu možná i trochu urážely, Osobně se snažím pracovat ve své oblasti co nejlépe a dle toho mne také hodnotí i moji kolegové a voliči. Pokud mají některé politické strany pocit, že mají nedostatek žen na svých kandidátkách, možná by stačilo přehodnotit stávající způsob sestavování kandidátek nebo se snažit oslovit a přesvědčit více schopných žen. Dle mého názoru kvóty nezaručí lepší kvalitu na politické scéně.”
Hana Aulická-Jírovcová, KSČM

„Ženský prvek v politice považuji za potřebný, nikoli však jeho prosazování na základě kvót.”
Věra Jourová, ANO 2011

„Jsem přesvědčena, že jediným správným řešením je naplňovat takové mechanismy ve společnosti i ve firmách, které umožní prosadit se těm nejlepším. Bez předsudků, podle jasných kritérií, bez protekcí a korupce. A také bez kvót.”
Anna Putnová, TOP 09

Článek vyšel na webu Presspublika.cz     Publikováno dne 5.8.2014, Autor Ivana Bednářová