Praha, 10. ledna 2017

Dnes jsem informovala předsedu strany ČSSD, premiéra Bohuslava Sobotku o tom, že jsem k 15. prosinci loňského roku vystoupila ze sociální demokracie.

Hlavním důvodem k tak závažnému kroku, který jsem po pečlivém uvážení učinila, jsou podivné způsoby, styl a nekalé praktiky, které v posledních letech bují v sociální demokracii, zkrátka to, jak strana funguje. Nemohu a hlavně nechci být součástí strany, která je prolezlá politickou korupcí od okresní, přes krajskou až po celostátní úroveň.

Politickou korupcí rozumějme, trafiky, stranické posty a podporu lidí, kteří na jednáních zastupitelstva hlasují často v neprospěch voličů, na schůzích, konferencích, sjezdech hlasují pro kandidáty, kteří nejsou morálně čistí, nebo dokonce figurují jako obvinění či obžalovaní v různých policejních či soudních kauzách. S těmito lidmi a praktikami již nechci být spojována a již dál nechci čelit podrazům, pomluvám a útokům na mou osobu především ze strany představitelů sociální demokracie a jejich „loajálních“ příznivců na okresní úrovni.

Na podporu svého rozhodnutí uvedu několik konkrétních příkladů.

V rámci města Frýdku-Místku vyvíjelo jeho vedení snahu zakotvit do jednacího řádu městského zastupitelstva tajné hlasování. Přitom právě veřejné hlasování je znakem otevřené demokratické strany, která vždy rozhoduje ve prospěch svých voličů, a ti mají právo vědět, zda tak volení zástupci skutečně jednají.

Účelově byly vytvořeny placené pozice předsedů finančního a kontrolního výboru. Tito lidé dostávají téměř 50 tisíc měsíčně, v minulosti to byly dva tisíce měsíčně. Nejaktuálnějším příkladem je pak „odměna“ pro dva dnes už bývalé opoziční zastupitele. Ti se přidali na stranu vládnoucí koalice, opustili své zastupitelské kluby. Jeden z nich byl zvolen členem rady a druhý se stal dobře placeným předsedou finančního výboru.

V neposlední řadě chci upozornit na to, že ve vedení města Frýdku-Místku stále stojí členové ČSSD, kteří jsou již několik let obviněni, či dokonce obžalovaní. Což je v přímém rozporu s vyjádřením předsedy strany, který na jedné ze svých tiskových konferencí prohlásil: Sociální demokracie je přesvědčena o tom, že jestli dojde k tomu, že veřejný činitel, politik, který zastává veřejnou funkci má problém s policejním vyšetřováním, je obviněn z trestné činnosti, měl by na veřejnou funkci rezignovat. Tak, aby výkon této funkce nebyl zatěžován policejním vyšetřováním.“

Za mého působení v sociální demokracii jsem se na okresní úrovni setkala s řadou mladých a velmi schopných lidí, kteří chtěli pracovat čestně a poctivě v rámci strany a ve prospěch občanů. Jenže kdo měl v této „demokratické“ straně jiný názor než vedení, byl po čase doslova morálně zlikvidován a pak vyhozen, nebo odešel sám. Vyloučení předsedy MO Třinec z ČSSD na prosincové okresní konferenci bylo pro mě poslední kapkou a má trpělivost přetekla.

Ztratila jsem důvěru ve stranu, která téměř jednohlasně odhlasuje za lídra volební kandidátky do krajského zastupitelstva politika, který byť jen jako svědek figuruje v jedné významné korupční kauze. Přitom členové strany neskrývali své rozhořčení a hovořili o možné diskreditaci strany, pokud by se policejní vyšetřování posunulo jiným směrem.

Nakonec chci uvést ještě příklad z celostátní úrovně. Jde o tzv. poradenské smlouvy, které uzavírají ministerstva se členy sociální demokracie popřípadě spřízněnými osobami. Peníze daňových poplatníků jsou vypláceny za stejné činnosti, jaké vykonávají nebo mají vykonávat pracovníci ministerstva lidem, kteří většinou žádnou práci neodvedou. Dá se tedy usuzovat, že dostávají peníze například za svou loajalitu.

Přesto, že jsem na výše popsané nešvary několik let opakovaně poukazovala, situace ve straně se nezměnila. Nekalé praktiky ji stále poškozují, ztrácí své voliče a pomalu a jistě se řítí na samotné politické dno.

Pokud jde o můj poslanecký mandát, budu ho vykonávat až do konce svého volebního období. V parlamentních volbách jsem dostala druhý největší počet preferenčních hlasů z kandidátů sociální demokracie v Moravskoslezském kraji. Důvěry voličů si velmi vážím, nezklamu je a budu i nadále hlasovat v jejich prospěch a prosazovat volební program ČSSD.

Pavlína Nytrová

poslankyně PČR